Cloud Migration

On-premise to Azure Cloud

Migrujte své servery z místního prostředí do Azure Cloud 

Azure Migrate poskytuje službu zjednodušené migrace, modernizace a optimalizace pro Azure. Všechny kroky před migrací, jako je zjišťování, hodnocení a správná velikost místních zdrojů, jsou zahrnuty pro infrastrukturu, data a aplikace. Rozšiřitelný rámec Azure Migrate umožňuje integraci nástrojů třetích stran, čímž rozšiřuje rozsah podporovaných případů použití. 

Azure Compute Gallery (dříve známá jako Shared Image Gallery) zjednodušuje sdílení vlastních obrázků ve vaší organizaci. Vlastní obrázky jsou jako obrázky z tržiště, ale vytváříte je sami. Obrazy lze vytvořit z virtuálního počítače, VHD, snímku, spravovaného obrazu nebo jiné verze obrazu. 

Výhody migrace do cloudu:

Optimalizace nákladů

Kromě možnosti optimalizace úloh z hlediska nákladů jsou navíc zajištěné významné úspory nákladů na zařízení, údržbu a nemovitosti.

Flexibilita a škálovatelnost

Organizace platí jenom za cloudové prostředky, které používají, což znamená, že nemusejí platit za IT prostředky, které používají jenom občas (a nemusejí je ani udržovat).
Když se poptávka prudce zvýší nebo organizace potřebuje výkonnější výpočetní prostředky, je možné prostředky okamžitě na vyžádání změnit.

Rozšířené zabezpečení

Celá řada veřejných cloudů nabízí integrované funkce zabezpečení a specializované nástroje pro zabezpečení cloudu, které pomáhají zajistit ochranu firemních prostředků. Opravy zabezpečení v mnoha případech automaticky provádí poskytovatel cloudu.

Dodržování předpisů

Některé cloudové platformy poskytují specializované nabídky, které usnadňují plnění požadavků na dodržování předpisů. Takové řešení je ideální pro vysoce regulovaná odvětví, jako jsou finance, zdravotnictví a státní správa.

Zálohování, obnovení a převzetí služeb při selhání

Většina poskytovatelů cloudu pomáhá zlepšovat provozní kontinuitu nabídkou integrovaných možností zálohování a obnovení jedním kliknutím. Někteří poskytovatelé také nabízejí možnost ukládat zálohy v různých geografických oblastech.

Zjednodušená správa a monitorování

Pokud poskytovatel cloudu nabízí nástroj pro centrální správu, mohou organizace spravovat a monitorovat prostředky místního datacentra i cloudu na jedné obrazovce.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.