Azure Server Images

Azure Server Images

Microsoft Azure Image lze vnímat a používat jako jakýsi model pro rychlou instalaci nových serverů. To minimalizuje riziko lidských chyb při vytváření série identických serverů.


Obrázek již obsahuje:  

nainstalovaný OS 

povolené disky 

nainstalované aktualizace 

aplikace, které chcete vidět na každém serveru 

Vytváření Azure Server Images může být zásadním krokem k zajištění kontinuity vašeho podnikání a plánování obnovy po havárii. Vytvořením vlastních bitových kopií vašich virtuálních strojů je můžete snadno replikovat a nasadit do různých prostředí, což šetří čas a snižuje riziko chyb. 

Jak používat Azure Cloud Windows Server Images:

Může být také použit jako kontrolní bod před změnou infrastruktury, aby byl předchozí systémový obraz téměř připraven k použití s ​​minimálním časem. Například potřebujete vytvořit 5 identických serverů, abyste mohli distribuovat aktualizace oddělením, která jsou v sobě uzavřená. To lze provést velmi rychle pomocí Microsoft Azure Image. Rychle, bez chyb a přesně na rozložení.  

Pokud chcete jedinečný server, můžete ho vytvořit v Microsoft Azure a pak pomocí tohoto obrazu rychle nastavit stejné servery ve společnosti. Například potřebujete server s předinstalovanou aplikací. Microsoft Azure Image si s tím poradí. Jednou nakonfigurovaný obraz lze v případě potřeby snadno trvale používat.