Cloud Operations

Zajištění efektivity, bezpečnosti a spolehlivosti cloudových služeb pro moderní podnikání.

Cloud operations (CloudOps) 

Cloudové operace (CloudOps) je správa, nasazení a používání softwaru ve výpočetním prostředí, které má omezenou viditelnost do základní infrastruktury aplikace. V podniku CloudOps využívá principy kontinuální integrace a nepřetržitého doručování (CI/CD) DevOps k vývoji osvědčených postupů pro dosažení vysoké dostupnosti zdokonalováním a optimalizací obchodních procesů, které běží na veřejném cloudu.

Povinnosti týmu CloudOps obvykle zahrnují: 

 • správa konfigurace; 
 • přidělení zdrojů; 
 • optimalizace výkonu; 
 • řešení zátěže spojené s dodržováním předpisů; 
 • a zajištění toho, aby byly splněny dohody o úrovni služeb (SLA). 

Výhody CloudOps: 

 • Je to cenově výhodné. 
 • Je to jednodušší než tradiční přístupy. 
 • Vyžaduje méně zdrojů než tradiční přístupy. 
 • Mnoho kroků lze automatizovat. 
 • Může škálovat a automaticky poskytovat servery. 
 • Cloud může abstrahovat infrastrukturu z aplikace. 

Proč jsou cloudové operace důležité? 

Migrace aplikací do cloudu má své výhody, kupř. B. odlehčení vnitřní infrastruktury. Co se ale přesouvá do cloudu, je stále potřeba spravovat a práce kolem údržby cloudových aplikací a dat zůstává relativně stejná jako u místní správy. K tomu musí tým CloudOps zvolit správné nástroje pro monitorování a automatizaci pro úlohy, které běží v cloudu.

CloudOps a DevOps

DevOps je přístup založený na spolupráci, jehož cílem je spojit úkoly, které tradičně vykonávají vývojáři aplikací v organizaci nebo její provozní týmy IT. Klíčovým cílem DevOps je podpořit lepší komunikaci mezi oběma týmy a vybudovat vývojové kanály, které umožňují nepřetržitou integraci. CloudOps naopak sází na vysokou dostupnost (HA) a nepřetržitý provoz ve veřejném cloudu.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.