IaaS

Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a service, IaaS) je spolu s PaaS (Platform as a service, platforma jako služba) a populárním SaaS (Software as a service, software jako služba) jedním z distribučních modelů cloud computingu, který nabízí funkcionalitu systémové integrace, čímž umožňuje přenášet data on-demand napříč systémy.

Výhody IaaS 

IaaS umožňuje eliminovat náklady a složitost spojené s nákupem a správou fyzických serverů a infrastruktury datacenter. Každý prostředek se nabízí jako samostatná servisní komponenta a za konkrétní prostředek platíte jenom tak dlouho, dokud ho potřebujete. Poskytovatel služeb cloud computingu , jako je Azure , spravuje infrastrukturu, zatímco vy nakupujete, instalujete, konfigurujete a spravujete svůj vlastní software, včetně operačních systémů, middlewaru a aplikací. 

Migrace infrastruktury vaší organizace na řešení IaaS vám pomůže snížit údržbu místních datových center, ušetřit peníze za náklady na hardware a získat obchodní statistiky v reálném čase. Řešení IaaS vám poskytují flexibilitu při škálování vašich IT zdrojů nahoru a dolů podle poptávky. Pomohou vám také rychle poskytovat nové aplikace a zvýšit spolehlivost vaší základní infrastruktury.

Migrace infrastruktury vaší organizace na řešení IaaS vám pomůže:

  • omezit údržbu místních datových center, 
  • ušetřit náklady na hardware,
  • získávat informace v reálném čase. 

Řešení IaaS:

  • umožňují flexibilní vertikální navyšování nebo snižování kapacity IT prostředků na základě poptávky. 
  • pomáhají také rychle zřizovat nové aplikace a zvyšovat spolehlivost základní infrastruktury. 

Výhody IaaS:


Snížení kapitálových výdajů a optimalizace nákladů

IaaS eliminuje náklady spojené s konfigurací a správou fyzických datacenter a díky tomu je cenově výhodnou volbou pro migraci do cloudu. Modely předplatného s průběžnými platbami, které používají poskytovatelé IaaS, pomáhají snižovat náklady na hardware a údržbu a umožňují IT týmům soustředit se na základní obchodní činnosti.

Posílení možností škálování a výkonu úloh IT

IaaS umožňuje globálně škálovat a pokrýt výkyvy poptávky po prostředcích. Tímto způsobem můžete poskytovat IT prostředky zaměstnancům kdekoli na světě rychleji a také zvýšit výkon aplikací.

Zvýšení stability, spolehlivosti a podporovatelnosti

Při použití IaaS není potřeba spravovat a upgradovat software a hardware nebo řešit problémy s vybavením. Když uzavřete vhodnou smlouvu, poskytovatel služeb zajistí, že je infrastruktura spolehlivá a splňuje požadavky smlouvy o úrovni služeb (SLA).

Zlepšení provozní kontinuity a zotavení po havárii

Dosažení vysoké dostupnosti, kontinuity podnikových procesů a zotavení po havárii je nákladná záležitost vyžadující nemalou technologickou i personální podporu. Pokud je k dispozici odpovídající smlouva SLA, IaaS vám pomůže tyto náklady snížit. Pomáhá také zajistit obvyklý přístup k aplikacím a datům během havárie nebo výpadku.

Vylepšené zabezpečení

Když uzavřete vhodnou servisní smlouvu, poskytovatel cloudových služeb může zajišťovat lepší zabezpečení vašich aplikací a dat než to, kterého byste dosáhli vlastními silami.

Pomoc při inovacích a rychlejším doručování nových aplikací uživatelům

Pokud používáte IaaS a rozhodnete se spustit nový produkt nebo iniciativu, potřebná výpočetní infrastruktura může být připravená během několika minut nebo hodin, a ne během dnů nebo dokonce týdnů. A vzhledem k tomu, že není nutné nastavovat základní infrastrukturu, IaaS vám umožní rychleji doručit aplikace uživatelům.