Naše Produkty

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout!

Application Server

Use it as an application server to get a fast and easy installation without wasting a time. 

Low-Traffic Websites and Web Applications

Use it for low-traffic websites and web applications to create them as simple as make a cup of coffee. 

Dev-Test Environment

Use it as a dev-test environment if you want to make it super simple but productive.


Přesunutí podnikové výpočetní techniky na vysoce výkonné cloudové řešení je vzrušující vyhlídkou, která slibuje revoluci ve všech procesech v organizaci. Ale také přesun místních serverů do cloudu je velmi složitý a časově náročný proces. Pokud cloudové servery nejsou standardizovány, může to mít za následek různé konfigurace v nasazení, což zase povede k mnoha problémům v konečném produkčním prostředí. Poskytování cloudových serverů Azure by se proto mělo provádět pomocí předkonfigurovaných šablon.

Deploying a production server has never been easier with just a few clicks! All you need to do is provide a server name and then click "next-next-finish". The installation process is as simple as playing a game on your mobile phone. Say goodbye to complex and time-consuming server setups and hello to quick and effortless deployment with our streamlined process.

We understand that time is precious, which is why our Server Images are designed to help you set up your production environment quickly and easily. With our pre-configured templates, you can have a server up and running in no time, freeing up more time for you to spend with your loved ones.

With Azure, you no longer need large data centers to set up a server. All you need is internet access and Azure, and you can have a virtual server up and running in no time. The process is as simple as making a cup of coffee, making it easy for even non-technical users to get started with cloud computing.