PaaS

PaaS, nebo česky platforma jako služba, je model cloud computingu, ve kterých uživatel získá přístup k využívání informačních a technologických platforem: databáze, middleware, vývojové nástroje a testování. V tomto modelu, jsou veškeré infrastruktury informačních technologií, včetně počítačových sítí, serverů, systémů pro ukládání dat, zcela spravovány poskytovatelem. Poskytovatel tak definuje sadu typů dostupných spotřebitelům a sadu platformy řízené parametry plošiny. Spotřebitelé mají příležitost využít platformu pro vytváření virtuálních kopií, instalace, vývoje či testování. 

Podobně jako IaaS zahrnuje PaaS infrastrukturu (servery, úložiště a sítě), ale také middleware, vývojářské nástroje, služby business intelligence (BI), systémy správy databází a další nástroje. PaaS je navržený tak, aby podporoval celý životní cyklus webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktualizace.

PaaS umožňuje vyhnout se rozsáhlému a složitému nákupu a správě softwarových licencí, podpůrné aplikační infrastruktury a middlewaru, orchestrátorů kontejnerů, jako je Kubernetes, nebo vývojářských nástrojů a dalších prostředků. Vy spravujete vyvíjené aplikace a služby a poskytovatel cloudové služby obvykle spravuje všechno ostatní.

Výhody PaaS:

Při dodávání infrastruktury jako služby nabízí PaaS stejné výhody jako IaaS. Ale jeho přidané funkce (middleware, nástroje pro vývoj a další obchodní nástroje) vám dávají další výhody:

Zkrácení doby psaní kódu: Nástroje pro vývoj PaaS můžou zkrátit čas potřebný k napsání nových aplikací pomocí předpřipravených aplikačních komponent integrovaných v platformě, jako jsou podpora sledu prací, adresářové služby, funkce zabezpečení a další.

Rozšíření vývojových možností bez nabírání lidí: Komponenty PaaS nabídnou vývojovému týmu nové možnosti bez potřeby zaměstnávat další pracovníky s potřebnými zkušenostmi.

Snazší vývoj pro více platforem, včetně mobilních: Někteří poskytovatelé služeb vám poskytnou možnosti vývoje pro více platforem, jako jsou počítače, mobilní zařízení a prohlížeče, takže jde aplikace pracující na různých platformách vyvíjet snadněji a efektivněji.

Cenově dostupné používání sofistikovaných nástrojů: Model průběžných plateb umožňuje jednotlivcům i organizacím používat propracovaný vývojový software, funkce business intelligence a analytické nástroje, které by si jinak nemohli dovolit koupit.

Podpora geograficky nesourodých vývojářských týmů: Protože je vývojové prostředí dostupné po internetu, můžou vývojové týmy pracovat společně na projektech, i když jednotliví členové týmu nesedí na stejném místě.

Efektivní správa životního cyklu aplikací: PaaS poskytuje v rámci téhož integrovaného prostředí veškeré funkce potřebné k podpoře celého životního cyklu webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktualizace.

Obvyklé scénáře PaaS

Vývojová architektura: PaaS poskytuje architekturu, na které mohou vývojáři stavět při vývoji nebo úpravách cloudových aplikací. Podobně jako když vytváříte makro v Excelu, umožňuje PaaS vývojářům vytvářet aplikace s použitím integrovaných softwarových komponent. Cloudové funkce, jako je škálovatelnost, vysoká dostupnost a podpora více klientů, jsou už součástí, a to snižuje množství kódu, který musí vývojáři napsat.

Analytické funkce a funkce business intelligence: Nástroje poskytované v modelu PaaS jako služby umožňují organizacím analyzovat a dolovat data, získávat náhledy, hledat vzorce a předvídat výstupy, takže lépe odhadují budoucí vývoj, rozhodují o designu výrobků nebo návratnosti investic a dělají další obchodní rozhodnutí.

Další služby: Poskytovatelé PaaS můžou nabízet další služby, které aplikace vylepšují, jako je například podpora sledu prací, adresářové služby, zabezpečení a plánování.