Software jako služba, (SaaS) je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává oblíbeným způsobem provozu aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není potřeba například licence na servery.

SaaS poskytuje úplné softwarové řešení, které zakoupíte na základě průběžných plateb od poskytovatele cloudové služby. Pronajímáte si pro organizaci možnost použití aplikace a uživatelé se k ní připojují přes internet obvykle pomocí webového prohlížeče. Veškerá podpůrná infrastruktura, middleware, software a data aplikace jsou umístěné v datovém centru poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje hardware a software a v rámci příslušné smlouvy o poskytování služeb zajišťuje dostupnost a zabezpečení aplikace a vašich dat. SaaS dovoluje vaší organizaci začít aplikaci rychle využívat s minimálními pořizovacími náklady. 

Obvyklé scénáře SaaS:

Pokud jste někdy používali webové e-mailové služby, jako je Outlook, Hotmail nebo Yahoo! Mail, znamená to, že jste už používali určitou formu SaaS.

S těmito službami jste se přihlásili k internetovému účtu, většinou z webového prohlížeče. E-mailový software je umístěn v síti poskytovatele služeb a vaše zprávy jsou tam uložené taky. K e-mailu a uloženým zprávám můžete přistupovat z webového prohlížeče na libovolném počítači nebo zařízení připojeném k internetu.

Předchozí příklady jsou bezplatné služby k osobnímu použití. 

Při použití v organizacích si najímáte kancelářské aplikace, jako je e-mail, nástroje pro spolupráci a kalendáře, i propracované obchodní aplikace, jako je řízení vztahů se zákazníky (CRM), plánování podnikových zdrojů (ERP) a správa dokumentů. 

Za použití těchto aplikací platíte na základě předplatného nebo podle úrovně využití.

Výhody SaaS:

Získejte přístup k propracovaným aplikacím. K tomu, abyste poskytli aplikace SaaS uživatelům, nepotřebujete kupovat, instalovat, aktualizovat ani spravovat žádný hardware, middleware nebo software. V rámci modelu SaaS jsou k dispozici i propracované podnikové aplikace, jako je ERP a CRM, takže si je můžou dovolit i organizace, které nemají prostředky na nákup, nasazení a správu potřebné infrastruktury a vlastního softwaru.

Plaťte jen za to, co používáte. Peníze ušetříte také proto, že služba SaaS se automaticky přizpůsobuje úrovni využití.

Používejte bezplatný klientský software. Uživatelé můžou spouštět většinu aplikací SaaS přímo ze svého webového prohlížeče bez nutnosti stahovat a instalovat další software, i když některé aplikace vyžadují moduly plug-in. To znamená, že nemusíte kupovat a instalovat speciální software pro uživatele.

Snadno mobilizujte pracovníky. SaaS usnadňuje "mobilizaci" pracovníků, protože uživatelé můžou přistupovat k aplikacím SaaS a datům z libovolného počítače nebo mobilního zařízení připojeného k internetu. Nemusíte se starat o vývoj aplikací, které by šly spouštět na různých typech počítačů a zařízení, protože poskytovatel služeb to už udělal. Navíc nemusíte zaměstnávat specializované experty na řešení problémů zabezpečení plynoucích z používání mobilních zařízení. Dobře zvolený poskytovatel služeb zajistí zabezpečení vašich dat bez ohledu na typ zařízení, které je zpracovává.

Přistupujte k datům aplikací odkudkoli. S daty umístěnými v cloudu můžou uživatelé přistupovat ke svým informacím z libovolného počítače nebo mobilního zařízení připojeného k internetu. A protože jsou data aplikace uložená v cloudu, při havárii počítače nebo zařízení uživatele se neztratí.